Kandidaten Ortschaftsrat Rosenhain

Dennis Krüger

Dennis Krüger

Kerstin Ulbrich

Jörg Broda

Eric Kaminski

Annegret Knieß

Harald Thau

Kandidaten Ortschaftsrat Großdehsa

Gunnar Penther

Michael Hennersdorf

Angelika Mauksch

Friedhard Fiedler

Kandidaten Ortschaftsrat Ebersdorf

Ramona Hartmann

Daniela Plociennik

Kersten Steudtner

Andreas Förster

Kerstin Mosig

Jan Cybinski

Roman Schirdewahn

Marcel Wende

Manuel Wolf

Kandidaten Ortschaftsrat Kittlitz

Bernd Schild

Janett Burkardt

Volker Bräuer

Jens Drößler